Op donderdag 21 maart wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van Voan. 

U als lid bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Op deze avond worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en krijgt u als lid inzicht in de inkomsten en bestedingen in 2018. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar het programma in 2019 met een bijpassende begroting. In het bestuur doet zich een wijziging voor met de komst van Ruud van Doorn, Mede-eigenaar van de Kleankast en de Kletskous, als algemeen bestuurslid.  

 

Locatie en datum

 

De ALV vindt plaats in Hotel Restaurant Goerres en start om 20.15 uur.

Programma

  1. Koffie en Welkom
  2. Opening en vaststelling agendaNotulen ledenvergadering 22 maart 2018
  3. Ingekomen stukken* en diverse mededelingen bestuur
  4. Nieuw algemeen bestuurslid: Ruud van Doorn (mede-eigenaar De Kleankast en De Kletskous)
  5. Financiën
  6. Gepasseerde en aankomende evenementen
  7. Rondvraag
  8. Pauze
  9. Spreker: Chris Mulder, CMMC

 

 

 

alv-voan-2019

Spreker

Na de pauze neemt spreker Chris Mulder van CMMC het woord. Chris Mulder is een geboren Akkrummer en werkzaam als coach voor directie en management, moderator (dagvoorzitter, spreker, etc.) managementconsultant, crisisinterventor en transitiespecialist. Hij heeft deel uitgemaakt van grote organisaties en vele veranderingsprocessen en crisissituaties geleid. Hij is onder andere CEO geweest bij DSM en commissaris bij SC Heerenveen en de Leeuwarder onderlinge verzekeringen. Hij schreef als columnist voor de Leeuwarder Courant en neemt u graag mee in zijn ervaringen uit zijn interessante loopbaan.

 

Voor de aanwezige leden ligt er na de lezing van Chris Mulder en exemplaar van zijn Boek “Rotsvast in de rimboe” klaar. Dit boek is gebaseerd op de columns van Chris in de Leeuwarder Courant en geeft zijn visie op onder meer leiderschap, leiderschappelijke dwalingen, hufterig gedrag en ieders eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar loopbaan of aan de maatschappij bijdragend leven. Zoals de lezers van zijn columns gewend zijn is ook in dit boek zijn humor en zelfrelativering niet ver weg.

Netwerkborrel

Aan het einde van de avond is er gelegenheid een drankje te drinken en te spreken met de leden en het bestuur.

* Heeft u onderwerpen die u in wilt brengen in de agenda van de ledenvergadering?

U kunt deze aanmelden bij het secretariaat per email secretariaat@voan.nl.