Sponsorverzoeken

De VOAN ontvangt jaarlijks vele aanvragen voor sponsoring van activiteiten, projecten en andere initiatieven in Akkrum/Nes. 

Elke aanvraag wordt op dezelfde wijze beoordeeld en getoetst op vijf criteria waaraan sponsoring door VOAN dient te voldoen.

 

5 criteria:

 

  • Het behartigen van lokale ondernemersbelangen.
  • Het stimuleren van lokale inkopen.
  • Het stimuleren van nieuwe bezoekers aan Akkrum/Nes.
  • Het bevorderen van contacten met collega ondernemersverenigingen in de regio.
  • Het stimuleren van Akkrum/Nes ondernemerschap.

 

Bij de VOAN staat lokale betrokkenheid dan ook centraal. 

Aanvraag en procedure

Je kunt je sponsoraanvraag indienen via onderstaand contactformulier. Wij verzoeken deze zo compleet mogelijk in te vullen en indien mogelijk aanvullende informatie over de activiteit, het initiatief of project mee te sturen.

 

Om een goede selectie te kunnen maken worden uitsluitend sponsoraanvragen in behandeling genomen die voldoen aan de criteria. De ingediende aanvragen worden 1x per kwartaal besproken in een bestuursvergadering. Je ontvangt daarna een reactie op de aanvraag. 

 

Verder worden uitsluitend sponsoraanvragen in behandeling genomen die voorafgaand aan het project of initiatief worden ingediend. Wij wijzen er dan ook op je sponsorverzoek minimaal vier weken voor de datum van het event in te dienen.

 

Tegenprestatie

Indien de VOAN besluit om jouw initiatief te sponsoren, vragen wij als tegenprestatie om onze naamsvermelding op te nemen in diverse uitingen, zoals reclamemateriaal en eventueel de website die verbonden is aan jouw project. Op aanvraag kunnen wij ons logo aanleveren.

Contactgegevens

Evenement