Aan de 2 belangrijkste toegangswegen van Akkrum en Nes staat een digitaal publicatiebord. De bovenste helft van de borden bestaat uit digitale tekstregels. Via de tekstregels kunnen aankondigingen van (incidentele) evenementen en activiteiten worden getoond. We vragen een bijdrage voor het plaatsen van deze teksten, zodat we deze borden ook kunnen behouden in het dorp.

 

De kosten voor een vermelding (op 2 borden) zijn:

€ 15,= incl. BTW per week voor: verenigingen, stichtingen en leden van de VOAN

€ 50,= incl. BTW per week voor niet-leden.

 

Bij het invullen van het formulier ga je akkoord met de kosten die hieraan verbonden zijn. Na het invullen van het formulier ontvang je een bevestigingsmail met vermelding van de kosten. 

 


Je kunt je boodschap uitsluitend aanmelden via onderstaand opgaveformulier. 

Bij het doorgeven van je aankondiging, let op het volgende:

  • Minimaal één week voor de gewenste publicatietermijn
  • Doe een tekstsuggestie; een bericht telt maximaal vijf regels van 16 letters/tekens.
  • Start- en einddatum voor de plaatsing. 
  • De kosten worden per week berekend (7 dagen).
  • De mail is tevens je factuur (wij verstrekken geen aparte facturen)
  • Bedrag overmaken naar NL92 RABO 035 210 44 22 t.n.v. VOAN.
  • De tekst wordt gepubliceerd als de betaling gedaan is.

 


Richtlijnen voor publicaties lees je hier >

Volgende