Aan de belangrijkste toegangswegen van Akkrum en Nes staat op 3 locaties een digitaal publicatiebord. Op de borden worden evenementen en activiteiten vermeld. Daarnaast is er ruimte voor een aantal vaste advertenties. Deze publicatieborden worden dagelijks door honderden automobilisten, fietsers en voetgangers gepasseerd en gelezen.

Het is mogelijk om een evenement, bijeenkomst of activiteit via deze publicatieborden kenbaar te maken aan een groot publiek. Je kunt je boodschap aanmelden via onderstaand opgaveformulier.

 

Activiteiten die in aanmerking komen voor vermelding op de publicatieborden zijn:

  • Evenementen van algemene aard (waarbij geen doelgroep is uitgesloten).
  • Incidentele evenementen van een vereniging of stichting (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van een sportclub).
  • Publiekelijke evenementen van leden van de VOAN.
  • Evenementen/mededelingen waarvan de gemeente Heerenveen of de provincie publicitaire ondersteuning wenselijk acht.
  • Evenementen die plaatsvinden in Aldeboarn e.o. indien dit niet samen valt met een evenement in Akkrum en/of Nes.

Bij het aanmelden van je boodschap dien je rekening te houden met de volgende richtlijnen:

  • Meld je publicatieverzoek minimaal één week voor de gewenste publicatietermijn aan via het onderstaande formulier.
  • Doe bij je publicatieverzoek een tekstsuggestie en geef aan vanaf welke datum het bericht moet verschijnen. Geef ook aan hoelang de tekst op het bord te zien moet zijn.
  • Een bericht telt maximaal vijf regels van 16 letters/tekens.
  • Houd de tekst kort en bondig, dit bevordert de leesbaarheid. De tekst zal in een korte tijd door een voorbijganger gelezen moeten kunnen worden.

 

De kosten voor een vermelding op drie publicatieborden zijn:

€ 15,= incl. BTW per week voor verenigingen, stichtingen en leden van de VOAN

€ 50,= incl. BTW per week voor niet-leden.

De betaling dient voorafgaand aan de vermelding gedaan te worden op NL92 RABO 035 210 44 22 t.n.v. VOAN.

Omschrijving: “Vermelding publicatiebord 'naam vereniging/organisatie' ”.

 

De bevestigingsmail die je ontvangt na het versturen van het formulier is tevens je factuur.

Volgende