Richtlijnen

Op de tekstregels van de publicatieborden kunnen evenementen en activiteiten worden aangekondigd. 


Activiteiten die in aanmerking komen voor vermelding op de publicatieborden zijn:

  • Evenementen van algemene aard (waarbij geen doelgroep is uitgesloten).
  • Incidentele evenementen van een vereniging of stichting (dus niet het wekelijkse wedstrijdprogramma van een sportclub).
  • Publiekelijke evenementen van leden van de VOAN.
  • Evenementen/mededelingen waarvan de gemeente Heerenveen of de provincie publicitaire ondersteuning wenselijk acht.
  • Evenementen die plaatsvinden in Aldeboarn e.o. indien dit niet samen valt met een evenement in Akkrum en/of Nes.