Resultaten van de bedrijvenscans

Op dinsdag 4 juli jl. zijn de resultaten van de bedrijvenscans, die in het kader van de Friese Retailaanpak, door een team van deskundigen voor ondernemingen actief in waterrecreatie en toerisme, aangevuld met een aantal centrum ondernemers in Akkrum-Nes zijn uitgevoerd, in de bovenzaal van Kromme Knilles gepresenteerd.

 

Van de 21 gescande bedrijven waren er 15 aanwezig tijdens de presentatie waarbij elk bedrijf een scan van hun bedrijf in ontvangst kon nemen en kon intekenen op een vervolggesprek met het team van deskundigen die begin september 2023 zullen plaatsvinden. Gescande bedrijven die niet aanwezig waren, hebben inmiddels hun scan ontvangen of ontvangen deze op korte termijn alsook een uitnodiging om zich in te tekenen voor een vervolggesprek met het team van deskundigen. De uitnodiging voor het vervolggesprek volgt op korte termijn. 

 

Het adviesbureau benadrukt samenwerking tussen verschillende branches en daarom waren ook centrumondernemers uit Akkrum uitgenodigd.

Krachten bundelen om tot een hechtere samenwerking te komen met een gezonde groei van de lokale economie tot gevolg. De bijeenkomst  

was niet alleen informatief, maar ook inspirerend en zal naar verwachting een positieve invloed hebben op de toekomst van de betrokken ondernemingen.

 

Gezien de reacties die het bestuur van de VOAN tijdens en na de presentatie heeft ontvangen, kunnen we terugkijken op een geslaagde avond.

 

Volle bovenzaal bij Kromme Knilles

 

CONTACT