De denktank voor 2023 is inmiddels gesloten. 

Vul hier jouw gegevens in?

Wat is de naam van je idee?

Stel je staat 1 minuut in de lift met iemand en wilt je idee vertellen...wat vertel je dan?

Volgende

Jouw idee kost vast geld. Wie weet levert het ook geld op? Geef hier een korte begroting van je idee. (Of upload een document)

Onze mienskip Akkrum-Nes is belangrijk. Wat levert jouw idee de mienskip op?

Je idee wordt uitgevoerd met geld van de Verenigde Ondernemers Akkrum-Nes.

Een idee maken is 1 maar een idee uitwerken en uitvoeren is 2. Wie gaat de kar trekken van dit idee? Als dat iemand is die wordt ingehuurd staat die natuurlijk in je begroting

Geef een tijdspad van je idee. Begin-midden-eind.

Geef aan in hoeverre jouw idee iets eenmaligs of iets structureels is? (1=alleen de herinnering blijft over, 5=mijn idee is voor de eeuwigheid)

Volgende

Zet jouw idee Akkrum-Nes op de kaart?!

Alles in het belang van Akkrum-Nes. Natuurlijk heb je geen dubbele pet op!

Heeft je idee een duurzaam karakter? Dan is het goed om dat hier nog extra te benoemen.

Heeft je idee een link met water? Dan is het goed om dat hier nog extra te benoemen.