De gemeente Heerenveen heeft de firma Knol uit Akkrum opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren aan de Boerestege Brêge. 

boerestege-brege

In deze nieuwsbrief leest u wat er allemaal staat te gebeuren en waar u moet zijn als u

 vragen heeft. Tevens is de globale planning van het werk beschreven.

 

Communicatie

Onze aannemer Knol Akkrum informeert u via deze weg over de werkzaamheden en uitvoeringsperiode. Ook wegstremmingen en/of omleidingsroutes, bereikbaarheid van percelen worden via bewonersbrieven ruim vooraf  aangegeven. Natuurlijk zijn de medewerkers van Knol Akkrum ook rechtstreeks op het werk benaderbaar voor vragen.

 

Planning

Knol Akkrum start op 4 januari 2021 met de voorbereidende werkzaamheden. Vanaf maandag 11 januari 2021 tot en met vrijdag 12 februari 2021 zal de brug gestremd zijn. De gehele uitvoering zal ongeveer 2 maand in beslag nemen.  

 

Stremming

Tijdens de werkzaamheden zal de brug en een gedeelte van de Trigreppel gestremd zijn. Hiervoor wordt een omleidingsroute ingesteld die u kan volgen. De huisnummer 2 tot en met 10 van de Trigreppel kunnen hun erf bereiken vanaf het Leechein.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden  bestaan uit: onderbouw brug vervangen, aanbrengen damwand en het opknappen van de brug waar nodig. Hiervoor zal Knol Akkrum het brugdek tijdelijk verwijderen waarna de onderbouw van de brug vervangen kan worden.

 

Trillingen

De trillingen worden tot een minimum  beperkt. Om de mogelijke trillingen te monitoren tijdens de werkzaamheden plaatst bureau Hanselman  trillingsmeters. De meters zullen gedurende één week de bestaande situatie vastleggen. Tijdens de uitvoering zullen continue trillingsmetingen worden verricht.  Als de trillingen boven een vooraf vastgestelde veilige norm komen, wordt het werk  stilgelegd en indien nodig de werkwijze aangepast.

 

Bouwkundige vooropname

Bureau Hanselman heeft inmiddels alle bewoners van de woningen in het projectgebied  benaderd voor een afspraak om de bouwkundige opname uit te voeren.

Mochten er tijdens of na de uitvoering klachten zijn en/of wilt u schade melden dan kan dit rechtstreeks aan de firma Hanselman.

 

Overlast en veiligheid

Tijdens het werk zal er voor de inwoners hinder ontstaan. De bereikbaarheid zal tijdelijk minder zijn. Ook kunnen er geluids- en/of trillinghinder ontstaan.

Onze aannemer  probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip voor de eventuele hinder  die zal ontstaan. Knol Akkrum maakt zoveel als mogelijk gebruik van klein materieel. Echter vragen wij u voor uw veiligheid (en die van uw kinderen) uit de nabijheid van de machines te blijven. Hetzelfde geldt voor de materiaaldepots. Wij begrijpen dat dit voor de kinderen leuke klauter objecten zijn, maar een ongeluk zit in een klein hoekje.

 

Meer informatie

Mocht u vragen hebben over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen

 

Gemeente Heerenveen

Marcel Eling

06-52600346

 

Knol Akkrum

Jappie Koopmans

06-51848459