Nieuw lid: Bunder Advocaten

Fonny Krol Postma

 

Vanaf maart 2002 heeft Fonny Krol-Postma, compagnon van Bunder Advocaten, zich aangemeld als lid van Voan.

Ze woont al 7 jaar in Akkrum en voelt zich thuis als bewoner. Met het lidmaatschap van Voan hoopt zij meer ondernemers te leren kennen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te kunnen ondersteunen.

 

Fonny Krol-Postma:

"Ik ben advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht. Sinds 1 april 2021 ben ik samen met mijn collega Anne-Henk van der Wal een eigen kantoor gestart: Bunder Advocaten. We houden kantoor in Heerenveen, in Nieuw-Friesburg aan de Burgemeester Falkenaweg. We hebben beide eerst een poos bij een groter kantoor in Leeuwarden gewerkt, maar de tijd was nu rijp om een eigen kantoor te starten en zelf aan het roer te staan. We specialiseren ons in vastgoed, agrarisch recht en het bestuursrecht, waarbij ik het publiekrechtelijke deel voor mijn rekening neem. Dat betekent dat ik veel zaken behandel omtrent omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, handhaving, maar bijvoorbeeld ook subsidies. Mijn collega behandelt zaken omtrent aan- en verkoop van vastgoed, maar bijvoorbeeld ook dossiers over huur, erfdienstbaarheden en pacht.Ik ben advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht. Sinds 1 april 2021 ben ik samen met mijn collega Anne-Henk van der Wal een eigen kantoor gestart: Bunder Advocaten. We houden kantoor in Heerenveen, in Nieuw-Friesburg aan de Burgemeester Falkenaweg. We hebben beide eerst een poos bij een groter kantoor in Leeuwarden gewerkt, maar de tijd was nu rijp om een eigen kantoor te starten en zelf aan het roer te staan. We specialiseren ons in vastgoed, agrarisch recht en het bestuursrecht, waarbij ik het publiekrechtelijke deel voor mijn rekening neem. Dat betekent dat ik veel zaken behandel omtrent omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, handhaving, maar bijvoorbeeld ook subsidies. Mijn collega behandelt zaken omtrent aan- en verkoop van vastgoed, maar bijvoorbeeld ook dossiers over huur, erfdienstbaarheden en pacht."

 

Voor meer informatie over de dienstverlening van Bunder Advocaten bezoekt u de website www.bunderadvocaten.nl