Het brede zorgaanbod in Akkrum en Nes (beter) in beeld voor de bewoners van Akkrum en Nes?


Op vrijdag 14 juni organiseert Voan (ondernemersvereniging Akkrum/Nes) een ontbijtbijeenkomst voor ondernemers en organisaties die actief zijn in de gezondheidszorg of diens werkzaamheden nauw verbonden zijn met de zorg. 

 

Het zorgontbijt wordt gehouden op vrijdag 14 juni in Mienskipssintrum Leppehiem van 8.00 uur tot 9.30 uur. De genodigden krijgen een ontbijt aangeboden en kunnen kennis maken en kennis delen met de andere aanwezigen uit de branche. De werkdag begint met een heerlijk ontbijt in combinatie met goed gezelschap en men is in de gelegenheid het netwerk te vergroten. Een goede start van de dag.

Gezamenlijk initiatief
Naast het samenzijn staat het onderwerp centraal of er interesse is in een gezamenlijk initiatief om het zorgaanbod in Akkrum en Nes (goed/beter) in beeld te brengen bij de bewoners van de dorpen. Dit is mogelijk in vele vormen. Leden van het bestuur van Voan zouden graag vrijblijvend met de zorgaanbieders hierover in gesprek gaan.

 

Bijeenkomst voor genodigden

Voor deze besloten bijeenkomst hebben vele zorgaanbieders in Akkrum en Nes een uitnodiging ontvangen. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wel graag bij dit ontbijt aanwezig willen zijn? Stuurt u dan een mail naar ledenadministratie@voan.nl met uw verzoek.