Ontbijtbijeenkomst Klimaatadaptatie Bedrijventerrein Akkrumklimaatadaptatie-20stedelijkse

24 januari 2020

 

 

Op vrijdag 24 januari 2020 organiseert Voan in samenwerking met de Gemeente Heerenveen een ontbijtbijeenkomst omtrent de inrichting van toekomstbestendige en duurzame bedrijventerreinen. Voor Akkrum wordt dit toegespitst op het bedrijventerrein Spikerboor en de bedrijven aan de Polsleatwei.

 

Mogelijkheden verbetering omgeving bedrijventerreinen Akkrum

Het rijk stelt subsidie beschikbaar voor bedrijventerreinen waarbij gemeenten aanpassingen kunnen uitvoeren met het oog op klimaatadaptatie, zoals het verbeteren van de berminfiltratie ( wateroverlast afvoeren) of het aanleggen van Wadi's ( water bergen voor drogere periodes), het planten van bomen ( hittestress/schaduw) en het planten van gewassen met betrekking tot biodiversiteit. Tijdens deze bijeenkomst wordt er een korte presentatie gehouden over de mogelijkheden die deze regeling biedt en over een pilot met betrekking tot klimaatadaptatie op het bedrijventerrein Heerenveen Zuid.

 

Aan de hand van deze informatie kan gekeken worden of er een plan gemaakt kan worden om te werken aan de klimaatadaptatie op de bedrijventerreinen van Akkrum.

 

Locatie en aanmelden

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ondernemers en bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen. 

De locatie en het tijdstip worden later bekend gemaakt.

 

U kunt zich aanmelden voor deze ontbijtbijeenkomst door een email te sturen naar ledenadministratie@voan.nl.