Uitnodiging bijeenkomst Arbo en preventie (RI&E)
15 oktober 2019

Een veilige (werk)omgeving is voor elke werkgever met medewerkers van groot belang. Als bedrijf loopt u een aanzienlijk risico als er zich een ongeval met schade of letsel voordoet met een medewerker of een bezoeker van uw bedrijf. Uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stelt als eis dat u het nodige doet om de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers van uw bedrijf op alle mogelijke manieren te garanderen. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is hiervoor het “document/proces” dat u dient op te stellen en uit te voeren.

 

RI&E
De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor bezoekers en medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In de RI&E moet ook een Plan van aanpak (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen u gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

 

Een geldige RI&E is verplicht bij het hebben of aanvragen van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Bij het ontbreken van een (volledige) RI&E loopt u het risico op een boete van de arbeidsinspectie of het niet uitkeren van een aansprakelijkheidsverzekering bij schade door uw verzekeraar.

 

Infoavond RI&Ebonny

Gezien het belang van dit onderwerp organiseert uw ondernemersvereniging op dinsdag 15 oktober een info avond over Arbo en Preventie met spreker Bonny de Vries. (Projectleider steunpunt RI&E). 

 

Het Steunpunt RI&E beantwoordt alle vragen over de RI&E (wetgeving, verplichting, uitvoering en toetsing), stimuleert de ontwikkeling van digitale branche gerelateerde RI&E-instrumenten en stelt een deel van deze digitale hulpmiddelen gratis beschikbaar.  

 

 

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over het doel en de uitvoering van een geldige en werkbare RI&E. Daarnaast leert u of uw organisatie een RI&E dient op te stellen en op te volgen of dat voor u de uitvoering van de Checklist Gezondheidsrisico’s voldoende is. U hoort tevens welk instrument voor het opstellen van een RI&E kosteloos beschikbaar is voor uw branche.

 

Deze avond wordt gehouden in de UTD-seal van Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum en start om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur.


Gelegenheid tot netwerken
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de ondernemersverenigingen Voan (Akkrum en Nes), OV Bornego (Aldeboarn), Business Club Grou en OV Jirnsum. Naast heldere informatie over de RI&E ontmoet u op deze avond verschillende ondernemers uit uw directe omgeving in het hart van Friesland. Tijdens de borrel na afloop van het informatieve gedeelte heeft u gelegenheid om kennis te maken en te netwerken met de deelnemers.

 

Aanmelden voor deelname
U kunt zich aanmelden via het opgaveformulier op de website van Voan via deze link: https://voan.nl/contact/opgave-voan-activiteit

 

De info avond Arbo en Preventie (RI&E) is een gezamenlijke actitiviteit van:

- Ondernemersvereniging Voan (Akkrum en Nes)

- Ondernemersvereniging Bornego (Aldeboarn)

- Business Club Grou

- Ondernemersvereniging Jirnsum

 

voan bornego businessclubgrou  ovj