Algemene ledenvergadering Voan 2022

 

Op donderdag 28 april wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van ondernemers-vereniging Voan. U als lid bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. De algemene ledenvergadering vindt plaats in Eetcafé De Cleef in Akkrum. Inloop vanaf 19.45 uur en start om 20.15 uur.

 

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het aanmeldformulier op de website. 

 

Op deze avond worden de activiteiten van 2020 en 2021 besproken en krijgt u als lid inzicht in de inkomsten en bestedingen van de vereniging in deze jaren. Daarnaast wordt er vooruit gekeken naar het programma in 2022 met een bijpassende begroting.

 

Wijzigingen binnen bestuur

Binnen het bestuur doen zich 4 wijzigingen voor met het vertrek van Leo Boermans (Heslinga Uitvaartzorg) en Ruud van Doorn (De Kletskous en De Dames van Akkrum) als Algemeen Bestuurslid en het verzoek om Veroni Veldstra (IJsboerderij Boereiis) en Hans de Nas (HNS Advies) toe te laten treden als Algemeen Bestuurslid.  

 

Agenda

1.      Koffie en Welkom

2.      Opening en vaststelling agenda

3.      Notulen ledenvergadering 24 september 2020

4.      Ingekomen stukken* en mededelingen bestuur
     Aftredend, niet verkiesbaar: Leo Boermans (Heslinga Uitvaartzorg) en Ruud van Doorn (De Kletskous en De Dames van Akkrum) als algemeen bestuurslid.

     Verkiesbaar: Veroni Veldstra (IJsboerderij Boereiis) en Hans de Nas (HNS Advies) als algemeen bestuurslid.

5.      Financiën

6.      Gepasseerde en aankomende evenementen

7.      Rondvraag

8.      Spreektijd Marten Boonstra namens SANC – Bloembakken centrum Akkrum

9.      Pauze

 

Spreker

Energiecoöperatie Duurzaam Akkrum Nes (DAN)

Na de pauze neemt een woordvoerder van DAN het woord over de ontwikkeling en realisatie van zonnepark Leppagreide langs de A32 bij het aquaduct van Akkrum. Dit zonnepark met ruim 8.000 zonnepanelen voorziet in de energiebehoefte van 750 huishoudens (40% van Akkrum). De bouw van het zonnepark is inmiddels gestart.

 

Netwerkborrel

Aan het einde van de avond is er gelegenheid een drankje te drinken en te spreken met de leden en het bestuur.

 

* Heeft u onderwerpen die u in wilt brengen in de agenda van de ledenvergadering? U kunt deze aanmelden bij het secretariaat per email secretariaat@voan.nl.