Op donderdag 20 april wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van VOAN. 

 

Op deze avond worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en krijgt u als lid inzicht in de inkomsten en bestedingen in 2022. Ook wordt er een doorkijk gegeven van 2023 met een bijpassende begroting. 

 

Wijzigingen bestuur 

In het bestuur doen zich verschillende wijzigingen voor. Jan-Willem van Essen (Teledatacom) en Romkje Groothedde (Schalm Projects) treden af en zijn niet herkiesbaar. Maria Huige (Afib Accountancy) treedt af als Penningmeester en is herkiesbaar. Daarnaast stellen Arjan Eerhart (Rabobank Friesland), Ulric Holwerda (Holwerda Food Trade) en Yvette Westerhof (Westerhof Makelaardij) zich verkiesbaar voor een functie binnen het bestuur. 

 

Locatie en aanvang

De ALV vindt plaats in Café De Kromme Knilles en start om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. 

 

Agenda 

1. Opening en vaststelling agenda 

 2. Notulen ledenvergadering 28 april 2022 

 3. Ingekomen stukken* en diverse mededelingen bestuur 

4. Wijzigingen binnen het bestuur 

 

Aftredend, niet herkiesbaar: Jan-Willem van Essen, Voorzitter Romkje Groothedde, Secretariaat & Ledenadministratie Aftredend, verkiesbaar: Maria Huige, Penningmeester 

 

Verkiesbaar: Maria Huige, kandidaat Voorzitter Arjan Eerhart, kandidaat Penningmeester Ulric Holwerda, kandidaat Algemeen Bestuurslid Yvette Westerhof, kandidaat Secretariaat&Ledenadmnistratie Frouwkje Lemstra, kandidaat algemeen bestuurslid 

 

5. Financiën 

 6. Introductie Denktank 

7. Rondvraag 

8. Pitches ingediende initiatieven bij de Denktank 

9. Pauze 

 

 

Spreker: Robbert van der Veen, CCO TSD Group cropped-favicon-tsdprofiel-foto

Hoe houd je jouw groeiende bedrijf flexibel, je cultuur gezond en focus op de belangrijke zaken? Deze vragen liggen als basis in de presentatie: “Groeien zonder bureaucratie”. In deze presentatie wordt uitgelicht hoe in een groeiende organisatie flexibiliteit en ondernemerschap wordt verankerd. Waarbij de medewerkers een echte verbinding voelen met de organisatie. 

 

Robbert van der Veen is CCO van de TSD Group, een strategische investeerder in veiligheidsbedrijven. Hij geeft een inkijkje in wat de succesfactoren zijn. De afgelopen 5 jaar is TSD Group gemiddeld 30% per jaar gegroeid. Inmiddels heeft TSD Group 18 bedrijven, 1000 medewerkers en 11 vestigingen in 3 landen. 

 

Netwerkborrel 

De avond wordt afgesloten met een netwerkborrel.