Het bestuur van VOAN is samengesteld uit 6 actieve leden afkomstig uit verschillende sectoren met elk een eigen achtergrond, expertise en takenpakket. De bestuursleden organiseren doorlopend verschillende formele en informele bijeenkomsten, behartigen de belangen van de ondernemers bij lokale en regionale overheden en instanties en dragen waar mogelijk bij aan een plezierige maatschappelijke leefomgeving in de dorpen Akkrum en Nes.

 

Vacature ledenadministratie

Na 8 jaar als bestuurslid actief te zijn geweest in verschillende disciplines, heeft Sita Koning op de algemene ledenvergadering afscheid genomen van het bestuur. Ze blijft met haar bedrijf Fotoshootz gevestigd in Akkrum en blijft verbonden aan Voan als lid. Sita verzorgde de ledenadmnistratie. Door haar vertrek is het bestuur op zoek naar een een nieuw lid voor het beheer van de ledenadministratie.

 

In deze functie houdt u de gegevens van de leden up-to-date en verstuurt u de uitnodingen voor bijeenkomsten en aktiviteiten. U neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergadering en draagt waar mogelijk bij aan de organisatie van bijeenkomsten en initiatieven. De sfeer in de vergaderingen is positief, opbouwend en informeel.

 

Om een beeld te krijgen van de inhoud van de taken en de sfeer in het bestuur is het mogelijk bij één of meerdere vergaderingen vrijblijvend aan te schuiven.

 

Vacature voorzitter of algemeen bestuurslid

In de algemene ledenvergadering van maart 2020 treedt er een bestuurslid af die de functie van voorzitter vervuld. Om de aktiviteiten van Voan op volle sterkte te houden is het bestuur op zoek naar een nieuw bestuurslid die een algemene rol of mogelijk de rol van voorzitter kan vervullen.

 

Lijkt het u leuk om deel uit te maken van een actief bestuur en in een positieve sfeer bij te dragen aan het ondernemersklimaat en de leefbaarheid in Akkrum en Nes? Dan is een positie in het bestuur van Voan dé rol voor u! Voor een vrijblijvende kennismaking met het bestuur, de doelen van Voan en de taken is het mogelijk bij één of meerdere vergaderingen vrijblijvend aan te schuiven.

 

Neem vrijblijvend contact op

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden via de gegevens op de bestuurspagina of een mail sturen naar bestuur@voan.nl