In verband met de maatregelen omtrent het Corona Virus is deze activiteit tot nader orde uitgesteld.

 

Op donderdag 26 maart wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van Voan. U als lid bent van harte uitgenodigd bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

 

Op deze avond worden de activiteiten van het afgelopen jaar besproken en krijgt u als lid inzicht in de inkomsten en bestedingen in 2019. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar het programma in 2020 met een bijpassende begroting.

 

Binnen het bestuur doen zich 2 wijzigingen voor met het vertrek van Sigrid de Vries, eigenaresse The Travel Club, als duo-voorzitter en de komst van Leo Boermans, eigenaar van Boermans Uitvaartzorg als algemeen bestuurslid.  

 

De ALV vindt plaats in de bovenzaal van Café Kromme Knilles en start om 20.15 uur.

 

Programma

1.      Koffie en Welkom

2.      Opening en vaststelling agenda

3.      Notulen ledenvergadering 21 maart 2019

4.      Ingekomen stukken* en mededelingen bestuur
         Aftredend: Sigrid de Vries (Eigenaresse The Travel Club)

         Verkiesbaar: Algemeen bestuurslid: Leo Boermans 

                             (eigenaar Boermans Uitvaartzorg)

5.      Financiën

6.      Gepasseerde en aankomende evenementen

7.      Rondvraag

8.      Pauze

Spreker: Piet Smit, Algemeen Directeur Poiesz Supermarktenpiet-smit

Na de pauze neemt spreker Piet Smit het woord. Hij is Algemeen Directeur van Poiesz Supermarkten. Poiesz bestaat ruim 95 jaar en omvat meer dan 70 supermarkten in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.

 

Hij gaat graag met u als toehoorder in gesprek en staat open voor vragen.

 

Netwerkborrel

Aan het einde van de avond is er gelegenheid een drankje te drinken en te spreken met de leden en het bestuur.

 

* Heeft u onderwerpen die u in wilt brengen in de agenda van de ledenvergadering? U kunt deze aanmelden bij het secretariaat per email secretariaat@voan.nl.